THORE EHRLING.

Artnr:

Radiotjänsts dansorkester samt Thore Ehrlings Nonett

 

Thore Ehrling ledde under ett par årtionden landets förnämsta och mest uppmärksammade dansorkester. Inspelningarna på denna skiva kommer från en mycket aktiv period vid 1940-talets mitt. De togs upp i samband med radiosändningar och har bara delvis kommit ut tidigare på LP. Här har innhållet dock kompletterts med många viktiga nummer som inte rymdes på LP-utgåvorna och dessutom har naturligtvis ljudet blivit helt överlägset med den moderna lasertekniken.

 

 

Radiotjänst Dansorkester, Stockholm, 5 mars 1945
1. Nu ska vi dansa
2. East St. Louis Toddle-oo
3. Mood Indigo
4. Do nothin´ till you hear from me
5. Caravan
6. Prelude to a kiss
7. Ring dem bells
8. Solitude
9. Black and tan fantasy
10. It don´t mean a thing
11. Nu ska vi dansa

Thore Ehrlings Nonett, Skansens dansbana, Stockholm, 12 juli 1947
12. Flash
13. I surrender, dear
14. Swingminded
15. A gal i Calico
16. Amapola
17. Is that fun?
18. The things we did last summer
19. Miss Annabelle Lee
20. Nu ska vi dansa
21. Flying Scotchman
22. Sweet Georgia Brown
För att köpa klicka här och leta upp skivan.